Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje pateikiami Ajomus grupe, UAB elektroninės parduotuvės vartotojų (www.kaitink.lt) asmeninių duomenų tvarkymo principai pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679.

Duomenų tvarkytojas ir valdytojas – Ajomus grupe, UAB, į.k. 306526615, A.Baranausko a. 14, Anykščiai., LT-29132, Tel.: +37066263620, El. p. [email protected]

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

1. Kas yra asmeniniai duomenys?

Asmeniniai duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

2. Duomenys ir jų naudojimas elektroninėje parduotuvėje www.kaitink.lt

2.1. Renkamų duomenų rūšys

Registruodamiesi elektroninėje parduotuvėje www.kaitink.lt, pateikiate šiuos duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefonas, adresas.

Dalies šių duomenų pateikimas yra būtinas siekiant naudotis elektroninės parduotuvės www.kaitink.lt paslaugomis. Registruodamiesi patvirtinate, jog esate ne jaunesnis(-ė) nei 18 metų amžiaus, o pateikiami registracijos duomenys yra teisingi. Ajomus grupe, UAB neprisiima atsakomybės už registracijos metu pateikiamus klaidingus duomenis ir dėl šios priežasties kilusius elektroninės parduotuvės paslaugų sutrikimus.

2.1.1. Renkamų duomenų naudojimas

Registracijos metu www.kaitink.lt elektroninėje parduotuvėje pateikti paskyros duomenys yra naudojami šiems tikslams:

Elektroninis paštas: naudojamas vartotojo prisijungimui prie elektroninės parduotuvės paskyros, vartotojo atpažinimui elektroninės parduotuvės sistemoje, vartotojo informavimui apie pasikeitusį užsakymo vykdymo statusą, taip pat, rinkodaros tikslais – naujienlaiškių siuntimui.

Vardas, pavardė, telefono numeris ir adresas: naudojami apdorojant vartotojo užsakymą elektroninėje parduotuvėje, kartu su vartotoju sprendžiant užsakymo vykdymo problemas, sprendžiant kitus vartotojams kylančius klausimus, taip pat, rinkodaros tikslais.

Gimimo data: naudojama siekiant patvirtinti vartotojo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis (vartotojas privalo būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus).

Bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškių gavimo galite spustelėję naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą.

Pasikeitus asmeniniams duomenims, prašome nedelsiant juos atnaujinti prisijungus prie elektroninės parduotuvės www.kaitink.lt paskyros – neatnaujinus šių duomenų gali kilti problemų naudojantis elektroninės parduotuvės paslaugomis (pavyzdžiui, nepavykti išspręsti su užsakymo vykdymu iškilusių problemų dėl netinkamai nurodytos kontaktinės informacijos).

3. Asmeninių duomenų saugojimo trukmė

Elektroninėje parduotuvėje www.kaitink.lt pateikti varotojo paskyros duomenys yra saugomi tol, kol elektroninė parduotuvė vykdo veiklą.

4. Duomenų dalijimasis

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų. Jūsų duomenis gali peržiūrėti: – svetainės turinio talpinimo tiekėjai – rinkodaros paslaugų tiekėjai – projekto vystymo komanda

Mes priimame mokėjimus per NEOPAY. Jei pasirinkote šį mokėjimą Jūsų duomenys bus perduodami „NEOPAY“, įskaitant informaciją, reikalingą apdoroti ar palaikyti mokėjimą, pvz., Pirkimo sumą ir atsiskaitymo informaciją. Daugiau informacijos rasite Neopay privatumo politikoje.

5. Jūsų teisės

  • Jūs turite teisę sužinoti, kokius Jūsų asmeninius duomenis esame sukaupę.
  • Jūs turite teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 (vienerius) metus.
  • Jūs turite teisę paprašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis.
  • Jūs turite teisę paprašyti ištrinti sukauptus asmeninius duomenis apie jus.
  • Jūs turite teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus Jūsų asmeninius duomenis.

Jei norite gauti informaciją apie surinktą informacija apie Jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti siųskite mums užklausą el. pašto adresu [email protected], laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl duomenų kaupimo”.

Mes galime paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Jus. Jums patvirtinus tapatybę, informacija apie Jūsų tvarkomus duomenis pateikiama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo raštu pateikimo dienos.

Informacija pateikiama nemokamai. Jei nustatytume, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes galime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

6. Privatumo politikos galiojimas ir atnaujinimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Visi privatumo politikos atnaujinimai bus talpinami šiame puslapyje.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. lapkričio 22 d